KOMUNIKAT!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w celu rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Suchy Las w zakresie korzystania ze wsparcia w formie Warsztatów Terapii Zajęciowej prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych udziałem w WTZ lub ich bliskich do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami pobytu dziennego, przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, będących w wieku aktywności zawodowej, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
Osoby spełniające powyższe warunki lub ich przedstawicieli zachęcamy do zgłaszania się do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania z kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz danymi kontaktowymi w terminie do 31 marca 2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *