Projekt 2.5

 Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń, mentoringu i superwizji dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

Poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia, z którego skorzystają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w ramach Projektu PO WER Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

harmonogram wsparcia w projekcie

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń, mentoringu i superwizji dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w listopadzie 2018r. złożył w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.
W październiku 2019r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu, którego łączna wysokość wydatków wynosi 210 841,20 zł . Dofinansowanie projektu obejmuje kwotę 177 696,96 ze środków europejskich oraz 33 144,24 zł ze środków dotacji celowej .

Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. Skutkiem rozdziału będzie poprawa efektywności działań OPS i poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka. Projekt ma doprowadzić do trwałej zmiany systemu pracy w OPS, skuteczniejszej i sprawniejszej obsługi i oddziaływania na klienta oraz sposobu postrzegania Ośrodka Pomocy Społecznej w środowisku lokalnym.