Informacja dla Seniora

W kwietniu 2019 Gmina Suchy Las przystąpiła do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Celem Programu jest podniesie poziomu aktywności Seniorów. Zwiększenie dostępności i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień umożliwiających łatwiejszy dostęp do ofert kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i społecznych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, które przystąpią do Programu. Partnerem programu może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę dla Seniorów. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo na podstawie wniosku złożonego przez Seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie (ul. Bogusławskiego 17) w godzinach pracy Urzędu. Odbiór karty następuje osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Bogusławskiego 17) w godzinach pracy Urzędu. Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Seniora.

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Kart Seniora

Formularz-glos-seniora-nowy-scalone-dla-indywidualnych.pdf (glosseniora.pl)

Ponadto na terenie gminy Suchy Las działają 4 Klubu Seniora “Dębowy Liść”

Klub Seniora Suchy Las

Siedziba: budynek  Gimnazjum ul.Poziomkowa 11, Suchy Las

Otwarty:
poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 15.00 do godz. 18.00
w lipcu i sierpniu: poniedziałki i czwartki od godz. 15.00 do godz. 18.00

Adres e-mail:
[email protected]

Klub Seniora os. Grzybowe

Siedziba: budynek świetlicy osiedlowej, ul. Nowy Rynek 16, 62-002 Suchy Las
Otwarty:
wtorki i środy od godz. 15.00 do godz. 18.00

Telefon do koordynatora: 509 842 505  Paulina Żebrowska

Adres e-mail: [email protected]

Klub Seniora Chludowo

siedziba: budynek biblioteki publicznej w Chludowie, ul. Szkolna 2, 62-001 Chludowo
Otwarty:
wtorki i czwartki od godz. 16.00 do godz. 19.00
Telefon do koordynatora: 530 105 766  Mateusz Oszkiewicz

Klub Seniora Biedrusko

siedziba: Dom Osiedlowy

Telefon do koordynatora: Paulina Olszewska 600 351 731

strona w budowie