O klubie

Klub  Seniora  „Dębowy liść” powstał z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Pani Sylwii Nowak-Kabacińskiej. Klub został powołany w marcu 2008 r. Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Istnieje przy w/w Ośrodku, który w pełni go finansuje i nadzoruje jego działalność. Inicjatywa powstania klubu została w pełni poparta przez Wójta gminy Suchy Las Pana Grzegorza Wojterę oraz Radę Gminy.

Siedziba klubu znajduje się w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Poziomkowej 11 w Suchym Lesie.

Klub jest otwarty dwa dni w tygodniu: poniedziałki i czwartki od godz. 15.00 do 18.00. W lipcu i w sierpniu Klub jest czynny w poniedziałki i czwartki. Wówczas cykliczne zajęcia zostają zawieszone. Od września na nowo są kontynuowane.

Klub liczy ponad 170 członków i ciągle dołączają do niego nowe osoby. Koordynatorką klubu jest pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej: Aleksandra Żołnowska. Bogata oferta programowa klubu dostosowana do potrzeb i możliwości seniorów przyciąga wielu amatorów zajęć komputerowych, plastycznych czy ruchowych (aerobowych i tanecznych). Seniorzy mają  możliwość korzystania raz w tygodniu z nowoczesnego basenu Octopus mieszczącego się w pobliżu siedziby klubu.

Każdego roku od maja do września co miesiąc organizowane są jednodniowe wyjazdy w ciekawe zakątki Wielkopolski. W maju witamy wiosnę na łonie natury. Przy ognisku, kiełbaskach i śpiewie spędzamy czas na świeżym powietrzu. We wrześniu natomiast żegnamy lato szukając grzybów, spacerując po lesie i zwiedzając nieznane miejsca biwakowe w okolicach Poznania.

Od początku istnienia Klubu uroczystość urodzin wpisała się na stałe w harmonogram zajęć. Jubilaci z danego miesiąca przynoszą swoje specjały-ciasta, owoce z własnego ogródka, nalewki. Klubowicz Zygmunt Urbaniak  oprawia muzycznie uroczystości. Z jego inicjatywy został utworzony chór, który miał swój premierowy występ na VIII Wojewódzkim festynie Emerytów i Rencistów w Krzykosach w dniu 2 sierpnia 2009r. Od tego czasu występował już w wielu domach pomocy społecznej, klubach seniora, hospicjum oraz w czasie Dni Gminy Suchy Las w 2010 i 2011 r. W klubie wspólnie obchodzimy Święta Bożonarodzeniowe i Wielkanocne oraz spotykamy się przy okazji innych świąt np. Dnia Kobiet, Dnia Zakochanych itp. Organizowane są huczne imprezy karnawałowe i andrzejkowe.

Klub posiada swoja kronikę, albumy ze zdjęciami oraz specjalny zeszyt, w którym jedna z seniorek umieszcza wszelkie informacje o działalności klubu, które znajdują się w prasie lokalnej oraz wielkopolskiej. Wśród klubowiczów mamy poetki, malarki, muzyków, którzy wspierają działalność   klubu swoimi rozlicznymi talentami.