Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Suchy Las

W kwietniu 2019 Gmina Suchy Las przystąpiła do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Celem Programu jest podniesie poziomu aktywności Seniorów. Zwiększenie dostępności i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień umożliwiających łatwiejszy dostęp do ofert kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i społecznych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, które przystąpią do Programu. Partnerem programu może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę dla Seniorów.

Wniosek dla Partnera Programu

Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo na podstawie wniosku złożonego przez Seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie (ul. Bogusławskiego 17) w godzinach pracy Urzędu. Odbiór karty następuje osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Bogusławskiego 17) w godzinach pracy Urzędu. Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Seniora.

Wniosek do pobrania dla Seniora