Dokumenty

Aby rozpocząć przygodę z wolontariatem zgłoś się do nas wypełniając poniższy formularz i dostarcz go do nas

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WOLONTARIUSZA
Klauzula informacyjna dla uczestników działań Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

Karta oczekiwania na pracę woluntarystyczną

Następnie zapoznaj się z Regulaminem Pracy Wolontariusza , Prawami i Obowiązkami Wolontariusza oraz Kodeksem Etycznym

 

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 

Przeprowadzimy z Tobą rozmowę rekrutacyjną, aby dowiedzieć się jakiego typu oferty pracy wolontarystycznej możemy Tobie polecać.

Będziemy się z Tobą kontaktować, dlatego prosimy o aktualny numer telefonu, adres mailowy.

 

WOLONTARIUSZU !!! Karta pracy zostaje Tobie wydana  kiedy zaczynasz pracę. W Twoim interesie  powinno być uzupełnianie karty na bieżąco po przepracowanym dniu w cyklu miesięcznym. Karta wolontariacka jest jedynym świadectwem wykonywanej przez Ciebie pracy.

NIE ZGUB JEJ!!!!!  ODDAJ PO WYKONANYCH CZYNNOŚCIACH W RAMACH WOLONTARIATU!!!!!!

karta-ewidencji-czasu-pracy-wolontariusza

 

Zaświadczenie o wolontariacie jest wydawane na podstawie wypełnionych kart pracy.