O klubie

Klub Seniora “Dębowy Liść” filia Biedrusko powołany został zarządzeniem nr 23/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie z dnia 30 września 2011 r. Zadaniem klubu jest integracja i aktywizacja środowiska osób starszych w gminie Suchy Las.

Klub  Seniora  „Dębowy liść” filia Biedrusko  powstał z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Pani Sylwii Nowak-Kabacińskiej. Klub został powołany w październiku 2011 r. Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Istnieje przy w/w Ośrodku, który w pełni go finansuje i nadzoruje jego działalność. Inicjatywa powstania klubu została w pełni poparta przez Wójta gminy Suchy Las Pana Grzegorza Wojterę oraz Radę Gminy.

Siedziba klubu znajduje się w budynku Domu Osiedlowego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia 4.

Klub jest otwarty dwa dni w tygodniu: wtorki i czwartki od godz. 16.00 do 19.00.

Klub liczy około 100 członków i ciągle dołączają do niego nowe osoby. Koordynatorką klubu jest Paulina Olszewska. Bogata oferta programowa klubu dostosowana do potrzeb i możliwości seniorów przyciąga wielu amatorów zajęć plastycznych czy ruchowych. Seniorzy mają  możliwość korzystania raz w tygodniu z nowoczesnego basenu Octopus mieszczącego się w Suchym Lesie.