Kadra

Sekretariat                                     Tel. 61 2500 360
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Malendowska Sylwia                                     Tel. 61 2500 361
Zastępca Dyrektora
Dzioch Karolina                                     Tel. 61 2500 362
Pomoc społeczna
Pracownicy socjalni                                      Tel. 61 2500 367

                                     Tel. 61 2500 368

Horbińska-Hałas Magdalena Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Stachowiak Dorota Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Oszkiewicz Mateusz Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Leśna-Zakrocka Magdalena Starszy Pracownik Socjalny
Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne
                                                                                              Tel. 61 2500 366  /   61 2500 367
Cegłowska Eliza Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Poznań Joanna Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Finanse
Żołnowska Aleksandra Główna Księgowa                        Tel. 61 2500 363
Ewa Pietruszka Referent ds. księgowości           Tel. 61 2500 364
Renata Woroch Księgowa                                        Tel. 61 2500 364
Konsultanci
Żebrowska Paulina Asystent rodziny                         Tel. 61 2500 365
Konsultant ds wolontariatu
Fórman Magdalena                                                     Tel. 61 2500 366