Kadra

Sekretariat                                     Tel. 61 2500 360
Franczak Kamila
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Malendowska Sylwia                                     Tel. 61 2500 361
Zastępca Dyrektora
Dzioch Karolina                                     Tel. 61 2500 362
Pomoc społeczna
Pracownicy socjalni                                     Tel. 61 2500 370                                    Tel. 61 2500 368
Horbińska-Hałas Magdalena Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Danielewicz Monika Starszy Pracownik Socjalny
Leśna – Zakrocka Magdalena Specjalista Pracy Socjalnej
Święcicki Marcin Pracownik Socjalny
Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne
                                                                                              Tel. 61 2500 366  /   61 2500 367
Cegłowska Eliza Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Targońska Iwanna Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Poznań Joanna Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Finanse
Stachowiak Anna Główna Księgowa                       Tel. 61 2500 363
Księgowa                                    Tel. 61 2500 364
Agnieszka Sęk Księgowa ds. księgowo-płacowych   Tel. 61 2500 364
Konsultanci
Żebrowska Paulina Asystent rodziny                      Tel. 61 2500 365
Konsultant ds. wolontariatu
Agata Krzyścin                                                      Tel. 61 2500 365