Kadra

Sekretariat                                           Tel. 61 2500 360
Nowak-Kabacińska Sylwia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzioch Karolina Zastępca Dyrektora
Pomoc społeczna
Pracownicy socjalni                                           Tel. 61 2500 367

                                          Tel. 61 2500 368

Horbińska-Hałas Magdalena Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Stachowiak Dorota Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Oszkiewicz Mateusz Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Hamrol Anna Pracownik Socjalny
Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne
                                                                                              Tel. 61 2500 366  /   61 2500 367
Cegłowska Eliza Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Michalak Sylwia Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Poznań Joanna Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Finanse
Woroch Renata Główna Księgowa                   Tel. 61 2500 363
Piaścik Danuta Referent ds. księgowości    Tel. 61 2500 364
Żołnowska Aleksandra Księgowa                                   Tel. 61 2500 364
Konsultanci
Hoffmann  Ewa Psycholog                             Tel. 61 2500 365
Żebrowska Paulina Asystent rodziny                Tel. 61 2500 365
Konsultant ds wolontariatu
Wieczorek Magdalena                                                  Tel. 61 2500 366