Informacje o ośrodku

Ośrodek Pomocy Społecznej
czynny
Poniedziałek -piątek 7.30-15.30

Siedziba:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 17
62-002 Suchy Las
tel. 61 2500 360
fax. 61 2500 369
e-mail : [email protected]
Nip 777-18-99-568
Regon 632000025

Konto: Poznański Bank Spółdzielczy/Suchy Las
25 9043 1054 3054 0021 4797 0001

Konto do obsługi dłużników alimentacyjnych – fundusz alimentacyjny

95 9043 1054 3054 0021 4797 0002

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP: ops_suchylas