PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Od 06 lutego br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie będzie działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z zakresu problematyki uzależnień, w ramach którego udzielane będą konsultacje przez terapeutkę uzależnień.
Konsultacje będą odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 10:30 – 13:30.
Zakres działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:
• Stanowienie punktu pierwszego kontaktu dla osób i rodzin, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo występowania problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
• Udzielanie informacji o możliwościach podejmowania leczenia problemu uzależnień w ramach świadczeń NFZ oraz poza NFZ;
• Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
• Motywowanie osób używających substancji psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
Przewidywany okres funkcjonowania Punktu: luty 2017r. – grudzień 2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *