Aktualności

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowegoNa podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760)zarządza się, co następuje:§ 1. W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 374) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

“Już jesteś”?- Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

W ramach projektu powstały:

–   konferencja pt. „Już jesteś?” Rodzicielstwo Zastępcze: Wyzwania i Sukcesy,

–   strona internetowa https://rodziczastepczy.pl/ – źródło wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego,

–   infolinia o numerze 22 490 80 50. Eksperci od poniedziałku do piątki w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w soboty o godzinie 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym, 

 –   spoty telewizyjne radiowe,

–   poradnik jak zostać rodzicem zastępczym,

–   banery dostępne przestrzeni medialnej.

Więcej informacji na temat kampanii:

https://rodziczastepczy.pl/

Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023

Szanowni Państwo,

już od 4 września została uruchomiona „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. W ramach tej inicjatywy można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

W załączniku przesyłam niezbędne informacje o „Wypożyczalni…”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu i zachęcamy do rozpowszechnienia informacji.

“Niewidzialni- razem jesteśmy siłą”

Zapraszamy do udziału w projekcie, szczegóły na załączonej grafice.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA

Aktualizacja 10.05.2023r.

W związku ze zmianą ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informujemy, że została wydłużona sprzedaż  paliwa stałego.

Ustawowo zostały zniesione limity zakupu paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego.

Sprzedaż paliwa stałego będzie prowadzona do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 31.07.2023r.

Procedura nabycia paliwa stałego

  1. Złożenie wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu paliwa stałego  dla sprzedaży końcowej ( dostępne na stronie www Urzędu Gminy, w siedzibie Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej), termin składania wniosków upływa         30 czerwca 2023r.
  2. Odbiór zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Zgodnie z Ustawą uprawniona osoba fizyczna może dokonać zakupu paliwa stałego  w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie wydanego zaświadczenia.

Dodatkowych informacji można uzyskać  pod nr telefonu 61 89 26 297.