Aktualności

Szanowni Państwo,

od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04

Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.

Telefon Zaufania Młodych to projekt dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym – do 25 roku życia.

Psychologowie oferują wsparcie przez telefon, czat i spotkania online.

Telefon: poniedziałek – sobota 11.00-21.00

Czat: poniedziałek i wtorek 11.00 – 21.00

UWAGA! Jest możliwość uzyskania wsparcia online w postaci pakietu NIEODPŁATNYCH sesji z psychologiem. Pakiet to 5 sesji po 50 minut. 

Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 01. 

Więcej o: „Ul Żłobek” szansą na powrót do pracy rodziców!!!

„Ul Żłobek” szansą na powrót do pracy rodziców!!!

Informacja na temat projektu: https://ulprzedszkole.pl/aktualnosci/projekt-ue-zlobek-2021/

Cel projektu:Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 kobiet wychowujących małe dzieci poprzez upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek w okresie do 30.04.2022r

Grupa docelowa:Uczestniczkami Projektu może zostać 10 mam, które sprawują opiekę nad małymi dziećmi (do 3 roku życia).

Ścieżka wsparcia:Aktywizacja zawodowa obejmie 6 matek, które otrzymają poniższą ścieżkę wsparcia:

Dla Dziecka:1. Darmowy żłobek dla dziecka do kwietnia 2022 roku.

Dla Matki: 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, których celem jest opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) będących podstawą do dalszej pracy z każdą Uczestniczką oraz kwalifikacji na szkolenia zawodowe i staże. Czas trwania: 6 godzin. 2. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”, podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją. Szkolenia będą prowadzone w zawodach deficytowych dla gminy Suchy Las, powiatu poznańskiego i miasta Poznań (Barometr zawodów) i zostaną dopasowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań Uczestniczek Projektu. W trakcie szkoleń zawodowych Uczestniczki zostaną zgłoszone do ZUS-u, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium szkoleniowe, którego wysokość uzależniona będzie od ilości godzin szkoleniowych (np. w przypadku 150 godz. szkoleniowych stypendium wyniesie ok. 1033,68 zł netto). Czas trwania: ok. 150 godz. 3. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Pośrednictwo pracy będzie realizowane w okresie od opracowania Indywidualnego Planu Działania (na pierwszym etapie wsparcia) do zakończenia przez Uczestniczkę Projektu stażu zawodowego. Czas trwania: 10 godzin. 4. 3-miesięczne staże zawodowe (umowa trójstronna), w ramach których Uczestniczki Projektu będą zgłoszone do ZUS, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium stażowe w wysokości ok. 1033,68 zł/mies. Staże odbędą się w zawodach/na stanowiskach, w których Uczestniczki zostały przeszkolone i nabyły kwalifikacje/kompetencje. 5. Zatrudnienie co najmniej 4 Uczestniczek Projektu (po ukończonych stażach)

Joanna Książkiewicz / UL Żłobek i Przedszkole Kompetencyjne

Dyrektor Metodyczny Przedszkola

mobile +48 505 691 294

Nickel Edu Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 1,

Złotniki62-002 Suchy Las

Więcej o:

Nieodpłatny kursu komputerowy dla mieszkańców woj. wielkopolskiego. Akademia realizuje kurs z dofinansowania Unijnego.

Wymagania:- wiek : 25- 73 lat- wykształcenie maksymalnie do średniego- status na rynku pracy : osoby pracujące małe – średnie przedsiębiorstwa, rolnik- mieszkaniec województwa wielkopolskiego

Organizacja kursy komputerowe- grupa 10 osób- kurs liczy 120 godz. lekcyjne \ 90 godz. zegarowe- warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej.

Oferujemy :- darmowy kurs komputerowy- certyfikat i zaświadczenie po ukończeniu kursu- darmowe materiały szkoleniowe

Informacja o wznowieniu działalności Klubów Seniora

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie informuje ,że od 1 Lipca 2021r. po ponad rocznym zawieszeniu wznawiamy działalność Klubów Seniora oczywiście stosując się do reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                      Do zobaczenia w Klubie Seniora

SENIORZE, RACHMISTRZOWIE NIE CHODZĄ PO DOMACH!

W ramach partnerstwa w Programie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora informujemy, że Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom prowadzi akcję, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

„Jak bezpiecznie się spisać? Porady dla seniorów” – LIVE Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głosu Seniora i Głównego Urzędu Statystycznego:

Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachodnio-pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka zmanipulowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy seniorka poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze i uciekła. Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!

Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”

3 sierpnia br. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Pani Sylwia Malendowska podpisała list Intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy podczas otwarcia w Dąbrowie – Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” W inauguracji projektu obok partnerów projektu – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań – wzięli udział przedstawiciele gmin:
Gmina Buk – Sekretarz Gminy Aleksandra Wawrzyniak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku Agnieszka Słaby.
Gmina Dopiewo – Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Magdalena Popłońska-Kowalska.
Gmina Kleszczewo – Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych Katarzyna Sznajder-Występska.
Gmina Kórnik – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku Agnieszka Mieloch, Koordynatorem ds. współpracy międzywydziałowej Iwona Pawłowicz Napieralska.
Gmina Stęszew – Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie Mirosława Walkowiak.
Gmina Suchy Las – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Sylwia Malendowska.
Podczas uroczystości przedstawiciele gmin podpisali listy intencyjne oraz zostali oprowadzeni po siedzibie Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Siedziba DDOM znajduje się przy ul. Innowatorów 8, w Dąbrowie, na terenie gminy Dopiewo. DDOM to opieka stacjonarna dla 25 osób, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00. W placówce realizowane będą świadczenia medyczne tj: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. Pacjenci mogą liczyć na wyżywienie oraz transport. Warto zaznaczyć, że wszystkie świadczenia w ramach projektu wykonywane będą nieodpłatnie.
Wsparcie przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej moga liczyć na wyżywienie oraz transport.
Uczestnikiem projektu może być osoba mieszkająca na terenie jednej z 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk), która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością (za wyjątkiem przyjęcia do DDOM).
Do opieki w DDOM kwalifikowani są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12-mcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Dane kontaktowe – tutaj.
Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Innowacyjny na terenie Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych tworzących system teleopieki oraz wsparcia zespołu specjalistów dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów a także usług medycznych i opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk) ZINTEGROWANEGO CENTRUM OPIEKI, w ramach którego będą:
Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla 400 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełnionych o teleopiekę
Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 100 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opieki medycznej i usług opiekuńczych
Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych w celu udzielenia wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom faktycznym
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu – jest odpowiedzialne za:
Centrum Usług Domowych (rozpoczynające działalność od 08.2020) oferujące:* Pomoc opiekunów- wizyty domowe u uczestników projektu: edukacja i profilaktyka zdrowotna; wsparcie psychospołeczne; działania aktywizacyjne; pomoc w poprawie trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z choroby lub niepełnosprawności; udzielanie informacji i wsparcia w uzyskaniu dostępu do funkcjonujących form opieki domowej, medycznej itp.* Usługi domowe – dostosowane do potrzeb wsparcie specjalistów (opieka pielęgniarska, rehabilitacja fizyczna, wsparcie psychologiczne)
Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych (rozpoczynające działalność od 09.2020) – zapewnienie indywidualnych szkoleń i poradnictwa w warunkach domowych skierowanych do opiekunów osób, korzystających ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki. Praktyczna pomoc i porady w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z pakietu wsparcia tj. wsparcia informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – ma swój punkt obsługi w budynku OPS przy ul. Konarzewskiej 12, w Dopiewie.
Stowarzyszenie Medycyna Polska – jest odpowiedzialne za:
Centrum Teleopieki (rozpoczynające działalność od 08.2020) – Teleopieka to forma usługi dająca możliwość całodobowego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, to również
systematyczny kontakt z teleopiekunem w celu monitorowania stanu zdrowia i sytuacji osoby korzystającej. Uczestnicy projektu otrzymają zestawy aparatów telefonicznych i mobilnych guzików bezpieczeństwa (tzw. „czerwony guzik”) w postaci wisiorka/bransoletki, który podopieczni mogą mieć stale przy sobie (również w kąpieli). Mogą oni nacisnąć guzik w momencie zagrożenia życia lub zdrowia w celu połączenia się z teleopiekunem, którego zadaniem będzie ocena sytuacji i reakcja pomocowa. Teleopiekunowie przeprowadzać będą z beneficjentami, min. raz w tyg., rozmowy o charakterze kontrolnym, towarzyskim. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość codziennego kontaktu z teleopiekunami podejmowanego z własnej inicjatywy (naciskając tzw. „zielony guzik”).
Centermed Poznań – jest odpowiedzialny za:
Dzienny Dom Opieki Medycznej – DDOM (rozpoczynający działalność od 08.2020): – w ramach projektu realizowane będą następujące świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów.
Projekt jest realizowany w partnerstwie: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań.
Usługi współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Beata Spychała fot. BS”