Aktualności

Ważne!!!

Informacja o aktualności okresu świadczeniowego 2019/2021

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.
Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.
Zaś rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek. W takim przypadku świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego (w obecnym okresie do dnia 31 maja 2021 r.).

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.

Komunikat!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 27.03.2020r. do odwołania zostają zmienione godziny urzędowania Ośrodka w następujący sposób:
Od poniedziałku do czwartku Ośrodek będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 13.30.

Komunikat!!!

UWAGA!!!KOMUNIKAT!!!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 informuje, że dla osób objętych kwarantanną na terenie Gminy Suchy Las, został uruchomiony dyżur telefoniczny, który pełni Dyrektor Ośrodka codziennie w godzinach 7.30-19.00 pod numerem 502-047-471.W ramach dyżuru osoby objęte kwarantanną, w szczególności samotne, starsze i niepełnosprawne mogą złożyć zamówienie na niezbędne artykuły spożywcze oraz higieniczne, a także uzyskać informacje na temat wsparcia psychologicznego.
Dyżur dotyczy wyłącznie osób objętych kwarantanną !!!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTÓW!!!

W związku z przepisami § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) informujemy, że od dnia 18 marca br. do odwołania wprowadzamy w Ośrodku Pomocy Społecznej zmienione zasady obsługi Interesantów.
Z dniem 18 marca br. zamykamy swobodny dostęp do Ośrodka. Korespondencję należy zostawić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do Ośrodka. Wstęp do Ośrodka możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem zajmującym się sprawą.
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową lub listownie.
W celu ułatwienia Państwu kontaktu z pracownikami Ośrodka, podajemy dodatkowe informacje:
Telefon kontaktowy do sekretariatu 61 25 00 360, skrzynka e-mail: [email protected]
1. Dział Świadczeń Rodzinnych: 61 25 00 366, 61 25 00 367
2. Pracownicy socjalni: 61 2500 368, 61 25 00 370

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość. Wprowadzenie powyższych zasad podyktowane zostało troską o zdrowie mieszkańców Gminy.

Ważny komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją jaka ma aktualnie miejsce oraz w trosce o zdrowie Seniorów z dniem 12 marca do końca miesiąca zawieszona zostaje działalność Klubów Seniora „Dębowa Liść” w Biedrusku, Chludowie, Suchym Lesie oraz os. Grzybowym.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do świeżo wyremontowanego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego, w którym dyzuruje nasz psychoterapeuta.
W naszym Punkcie, mieszczącym się w Chludowie, w budynku przychodni, otrzymacie Państwo darmową pomoc psychologiczną oraz informacje dla siebie lub bliskich o profesjonalnie udzielanej pomocy w naszej gminie i okolicy.
Zachęcamy do korzystania 🙂