Aktualności

Praca czeka na Ciebie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w SUCHYM LESIE

62-002 Suchy Las ul. Bogusławskiego 17  TEL (61) 25-00-360

Poszukuje osoby do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość m.in. przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm), ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017 poz. 180 ze zm)
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i z klientem, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 • praca ma charakter biurowy,
 • miejsce pracy znajduje się budynku OPS w Suchym Lesie ul. Bogusławskiego 17
 • wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4. Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń,

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm)” oraz własnoręcznym podpisem.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17 (I piętro) lub przesłać pocztą do dnia 10.05.2019 r. (decyduje data nadania)

6. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor OPS w Suchym Lesie

                                                                                           Sylwia Nowak-Kabacińska

Informujemy,że dnia 24.12.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie będzie nieczynny.

CHCESZ WESPRZEĆ 27 FINAŁ WOŚP?????

 

Jeśli jesteś właścicielem firmy lub znasz kogoś kto nim jest i mógłby nam pomóc w organizacji wydarzenia poprzez przekazanie gadżetów na licytację, wsparcie finansowe czy po prostu firma może wykonać gratis jakieś usługi których potrzebujemy będziemy wdzięczni za pomoc. Wdzięczni będziemy również za udostępnienie tej informacji – to też jest dla nas mega pomoc.
Osoby zainteresowane prosimy o wiadomość priv i zostawienie namiarów. Na pewno się odezwiemy.
mail: [email protected]
telefon: 883105766

Konkurs ofert na realizacje usług opiekuńczych w Gminie Suchy Las

 

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenia w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Suchy Las usług opiekuńczych zwykłych.

 1. Usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych .
 2. a) usługach gospodarczych:
 • Utrzymaniu czystości i porządku mieszkania podopiecznego
 • Załatwianiu spraw bieżących np. wezwanie lekarza, zgłoszenie nap[Raw urządzeń domowych itp.
 • Przygotowaniu posiłków z uwzględnieniem diety zalecanej przez lekarza
 • Praniu bielizny osobistej, pościelowej, ręczników itp.
 • Przynoszeniu opału i paleniu w piecu
 • Zakupie artykułów spożywczych, leków, środków czystości itp.

b.)usługach opiekuńczo – pielęgnacyjnych

 • Pomaganie przy spożywaniu posiłków bądź karmienie chorego
 • Podstawowej opiece higienicznej ( przesłanie łóżka, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w utrzymaniu higieny – mycie, kąpanie , zapobieganie odleżyn),
 • Mierzenie temperatury, poziomu glukozy
 • Pielęgnacja zalecana przez lekarza

3.świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Suchy las  usług opiekuńczych przybliżona liczba godzin : 4500

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres jednego roku tj. od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 rok

3.Termin składania ofert i wymagane dokumenty

 • Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2017r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres OPS (decyduje data wpływu oferty do siedziby OPS)
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem” realizacja usług opiekuńczych”
 • Oferta powinna być składana w jezyku polskim

Wszelkich informacji dotyczących oferty można uzyskać w Ośrodku Pomocy społecznej w Suchym Lesie ul. Wojciecha Bogusławskiego 17, 62-002 Suchy Las lub pod numerem telefonu 0612500360

 

 

Konkurs ofert na realizacje usług opiekuńczych w Gminie Suchy Las

 

Dokumenty do pobrania

Załącznik Nr 1 formularz

Załącznik Nr 2 wykaz

Załącznik Nr 3 oświadczenie

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY WOŚP – ZAKOŃCZONA

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY ZAKOŃCZONA!!!!

 

Osoby, które złożyły ankietę a nie dostały się do grona wolontariuszy kwestujących otrzymają sms lub maila o propozycji zostania wolontariuszem sztabowym.

Pracy w sztabie jest i będzie mnóstwo : rozwieszanie plakatów, składnie i sklejanie puszek, pomoc przy organizacji samego finału 13 stycznia.

Każdy wolontariusz sztabowy otrzyma zaświadczenie o wolontariacie.

ZDROWY SENIOR – DZIAŁANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB OTĘPIENNYCH I INNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy osoby po 60. roku życia oraz ich opiekunów do udziału w warsztatach edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów neurologa oraz neuropsychologa z możliwością zadawania pytań.

Miejsce: Klub Seniora ” Dębowy Liść” w Suchym Lesie ul. Poziomkowa 11 –  1 grudnia 2018 w godzinach 12:30 – 15:00

Informacje i zapisy pod nr tel 724 976 584 lub [email protected]

 

27 FINAŁ WOŚP SUCHY LAS – REKRUTACJA WSTRZYMANA

Informujemy , iż od dnia 22 listopada wstrzymuje rekrutację wolontariuszy. Czekamy na decyzję Fundacji o zwiększenie liczby wolontariuszy. Więcej informacji znajdziecie na stronie FB WOŚP Suchy Las.