Projekt grantowy “Stop COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w okresie od czerwca  2020 do grudnia 2020r.realizował Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „STOP COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” W ramach tego projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina Suchy Las pozyskała środki w wysokości  83 970 zł .

Pozyskane środki finansowe pozwoliły Ośrodkowi Pomocy Społecznej zabezpieczyć siedzibę oraz pracowników, mających bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi ze wsparcia OPS przed zagrożeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu pandemii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.