Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Z dniem dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest:

1)kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2)kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3)kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA!!! dodatek ten nie przysługuje gospodarstwom korzystającym z źródeł ciepła zasilanych gazem ziemnym.

Poniżej wzór wniosku, który można składać w siedzibie Ośrodka: ul.W.Bogusławskiego 17 Suchy Las lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.