„Ul Żłobek” szansą na powrót do pracy rodziców!!!

Informacja na temat projektu: https://ulprzedszkole.pl/aktualnosci/projekt-ue-zlobek-2021/

Cel projektu:Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 kobiet wychowujących małe dzieci poprzez upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek w okresie do 30.04.2022r

Grupa docelowa:Uczestniczkami Projektu może zostać 10 mam, które sprawują opiekę nad małymi dziećmi (do 3 roku życia).

Ścieżka wsparcia:Aktywizacja zawodowa obejmie 6 matek, które otrzymają poniższą ścieżkę wsparcia:

Dla Dziecka:1. Darmowy żłobek dla dziecka do kwietnia 2022 roku.

Dla Matki: 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, których celem jest opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) będących podstawą do dalszej pracy z każdą Uczestniczką oraz kwalifikacji na szkolenia zawodowe i staże. Czas trwania: 6 godzin. 2. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”, podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją. Szkolenia będą prowadzone w zawodach deficytowych dla gminy Suchy Las, powiatu poznańskiego i miasta Poznań (Barometr zawodów) i zostaną dopasowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań Uczestniczek Projektu. W trakcie szkoleń zawodowych Uczestniczki zostaną zgłoszone do ZUS-u, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium szkoleniowe, którego wysokość uzależniona będzie od ilości godzin szkoleniowych (np. w przypadku 150 godz. szkoleniowych stypendium wyniesie ok. 1033,68 zł netto). Czas trwania: ok. 150 godz. 3. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Pośrednictwo pracy będzie realizowane w okresie od opracowania Indywidualnego Planu Działania (na pierwszym etapie wsparcia) do zakończenia przez Uczestniczkę Projektu stażu zawodowego. Czas trwania: 10 godzin. 4. 3-miesięczne staże zawodowe (umowa trójstronna), w ramach których Uczestniczki Projektu będą zgłoszone do ZUS, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium stażowe w wysokości ok. 1033,68 zł/mies. Staże odbędą się w zawodach/na stanowiskach, w których Uczestniczki zostały przeszkolone i nabyły kwalifikacje/kompetencje. 5. Zatrudnienie co najmniej 4 Uczestniczek Projektu (po ukończonych stażach)

Joanna Książkiewicz / UL Żłobek i Przedszkole Kompetencyjne

Dyrektor Metodyczny Przedszkola

mobile +48 505 691 294

Nickel Edu Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 1,

Złotniki62-002 Suchy Las

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *