Aktualności

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Od 06 lutego br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie będzie działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z zakresu problematyki uzależnień, w ramach którego udzielane będą konsultacje przez terapeutkę uzależnień.
Konsultacje będą odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 10:30 – 13:30.
Zakres działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:
• Stanowienie punktu pierwszego kontaktu dla osób i rodzin, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo występowania problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
• Udzielanie informacji o możliwościach podejmowania leczenia problemu uzależnień w ramach świadczeń NFZ oraz poza NFZ;
• Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
• Motywowanie osób używających substancji psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
Przewidywany okres funkcjonowania Punktu: luty 2017r. – grudzień 2017r.

INFORMACJE BIEŻĄCE

W styczniu 2017r. w siedzibie Klubu Seniora „Dębowy Liść” w Chludowie odbywać się będą spotkania w ramach projektu socjalnego „Świadomy senior. O tym, co znamy – inaczej”.
Seniorzy będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z udziałem pracownika socjalnego (04.01.2017r.), psychologa (11.01.2017r.) oraz w specjalnie przygotowanym spotkaniu słowno-muzycznym (18.01.2016r.). Tematyka spotkań będzie dotyczyła szeroko rozumianej profilaktyki problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Projekt realizowany jest z inicjatywy Mateusza Oszkiewicza, pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, będącego w trakcie specjalizacji w zawodzie – specjalność praca socjalna z osobami uzależnionymi.

INFORMACJE BIEŻĄCE DLA SENIORÓW
LEKTORAT Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z PANIĄ AGNIESZKĄ ZACZYNA SIĘ W CZWARTEK 22-09-2016 O GODZINIE 8.30
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE Z PANEM ANDRZEJEM ZACZYNAJĄ SIĘ W ŚRODĘ 21-09-2016 O GODZINIE 15.00

NFORMACJE BIEŻĄCE DLA SENIORÓW

LEKTORAT Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z PANIĄ AGNIESZKĄ ZACZYNA SIĘ W CZWARTEK 22-09-2016 GODZINA 8.30
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE Z PANEM ANDRZEJEM ZACZYNAJĄ SIĘ W ŚRODĘ 21-09-2016 GODZINA 15.00

Informacje o 500+

Wszelkie informacje dotyczące programu 500+ są umieszczone w zakładce Świadczenia pod nazwą Program 500+ (w tym wnioski). Wnioski dostępne są także w urzędzie gminy, w punktach pocztowych, przychodniach na terenie Suchego Lasu. W Biedrusku wnioski dostępne są w Domu Osiedlowym, w Chludowie w punktach pocztowych oraz przychodni.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie informuje, że w dniu 16 lutego 2016r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Więcej

Komunikat

W związku z XV ogólnopolska akcją informacyjną „Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 27.02.2016 (sobota) od godziny 10.00 do 15.00 w Komisariacie Policji w Suchym Lesie (ul. Poziomkowa 5) odbędzie się dyżur pracowników komisariatu i pracowników ośrodka. Osoby pokrzywdzone, które chcą skorzystać z porad, zasięgnąć informacji zapraszamy w godzinach dyżurowania pracowników.