Półkolonie letnie i zimowiska

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁKOLONII LETNICH

Półkolonie letnie są organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2000 roku, a zimowiska od 2009. Trwają one przez  dwa tygodnie i są adresowane do dzieci z terenu gminy Suchy Las.  Uczestnikami półkolonii  mogą być dzieci od 6 do 16 r. życia. Odpłatność  za dwutygodniowy, zorganizowany wypoczynek letni wynosić będzie : 60 zł dla dzieci mieszkających na terenie gminy, 100 zł dla dzieci mieszkających poza terenem gminy,ale związanych z nią poprzez uczęszczanie do szkoły, miejsce pracy rodziców lub dziadków zamieszkujących na terenie gminy Suchy Las. Kierownicy półkolonii wraz z wykwalifikowaną kadrą zapewniają bogaty program, dzięki któremu dzieci z pewnością nie będą się nudzić. Karty  uczestnictwa można odbierać w poszczególnych placówkach, u kierowników półkolonii.
Dodatkowych informacji  udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie pod numerem telefonu: 6125 00 367

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁKOLONII LETNICH
Półkolonie odbywają się w następujących miejscowościach:
Suchy Las -Gimnazjum
Suchy Las – Szkoła Podstawowa
Złotniki – Przedszkole „Misia Uszatka”
Złotkowo – świetlica wiejska
Golęczewo – szkoła
Chludowo – szkoła
Biedrusko -szkoła

1. Za uczestnictwo w półkoloniach rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 60.- zł. za każde dziecko zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las.
2. Za uczestnictwo w półkoloniach rodzice ponoszą odpłatność w wys. 100.- zł. za każde dziecko nie zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las.
3. Udziela się zniżki 50% dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie , których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ( proszę dołączyć kserokopię decyzji przyznającej pomoc ).
4. Udziela się zniżki 50 %, dla rodzin wielodzietnych posiadających dokument „Karta dużej rodziny” wydawany na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XLI/442/13 ( proszę dołączyć kserokopię karty ).

Wpłaty należy dokonywać na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie -Poznański Bank Spółdzielczy w Suchym Lesie Nr konta 25 9043 1054 3054 0021 4797 0001
W tytule przelewu prosimy podać dane: imię i nazwisko dziecka , adres zamieszkania oraz miejsce wypoczynku.