Półkolonie zimowe 2018

Poniżej zamieszczamy plany zajęć w poszczególnych miejscowościach:

Biedrusko – szkoła

Program Biedrusko

Chludowo – szkoła

Program Chludowo

Golęczewo – szkoła

Program Golęczewo

Suchy Las  -Szkoła Podstawowa nr 2

Program Suchy Las

Złotkowo – świetlica wiejska

Program Złotkowo

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2018

12.02.2018 r. do 23.02.2018 r.

Półkolonie zimowe trwają przez  dwa tygodnie i są adresowane do dzieci z terenu gminy Suchy Las.  Uczestnikami półkolonii  mogą być dzieci od 6 do 16 r. życia.

Półkolonie odbywają się w następujących miejscowościach:

Suchy Las – Szkoła Podstawowa nr 2
Złotkowo – świetlica wiejska
Golęczewo – szkoła
Chludowo – szkoła
Biedrusko -szkoła

  1. Za uczestnictwo w półkoloniach rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 60.- zł. za każde dziecko zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las.
  2. Za uczestnictwo w półkoloniach rodzice ponoszą odpłatność w wys. 100.- zł. za każde dziecko nie zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las.
  3. Udziela się zniżki 50% dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie , których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ( proszę dołączyć kserokopię decyzji przyznającej pomoc ).
  4. Udziela się zniżki 50 %, dla rodzin wielodzietnych posiadających dokument „Karta dużej rodziny” wydawany na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XLI/442/13 ( proszę dołączyć kserokopię karty ).

Wpłaty należy dokonywać na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie -Poznański Bank Spółdzielczy w Suchym Lesie Nr konta 25 9043 1054 3054 0021 4797 0001
W tytule przelewu prosimy podać dane: imię i nazwisko dziecka , adres zamieszkania oraz miejsce wypoczynku.

Termin składania kart u kierowników półkolonii upływa:  15.01.2018 r.

Karty na półkolonie w Biedrusku można pobrać w sekretariacie szkoły. Ponadto wypełnione karty można również oddać w sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie pod numerem telefonu: 61/2500-368

 

Do pobrania karta kwalifikacyjna

karta kwalifikacyjna