Półkolonie

PROGRAMY PÓŁKOLONII

Chludowo

Golęczewo

Suchy Las

Złotkowo

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁKOLONII  ZIMOWYCH

14.01.2019 r. do 25.01.2019 r.

Półkolonie zimowe trwają przez dwa tygodnie i są adresowane dla dzieci z terenu gminy Suchy Las. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci od 6 do 16 r. życia.

 

Półkolonie odbywają się w następujących miejscowościach:

  • Suchy Las -Szkoła Podstawowa Nr 2
  • Złotkowo      – świetlica wiejska
  • Golęczewo – szkoła
  • Chludowo     – szkoła
  • Biedrusko      – szkoła
  1. Za uczestnictwo w półkoloniach rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 60.- zł. za każde dziecko zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las.
  2. Za uczestnictwo w półkoloniach rodzice ponoszą odpłatność w wys. 100.- zł. za każde dziecko nie zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las.
  3. Udziela się zniżki 50% dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ( proszę dołączyć kserokopię decyzji przyznającej pomoc ).
  4. Udziela się zniżki 50 %, dla rodzin wielodzietnych posiadających dokument „Karta dużej rodziny” wydawany na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XLI/442/13 ( proszę dołączyć kserokopię karty ).

Wpłaty należy dokonywać na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie -Poznański Bank Spółdzielczy w Suchym Lesie Nr konta 25 9043 1054 3054 0021 4797 0001
W tytule przelewu prosimy podać dane: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz miejsce wypoczynku.

Termin składania kart u kierowników półkolonii upływa:  14.12.2018 r.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie pod numerem telefonu: 61/2500-368

——————————————————————————————-

 

Do pobrania

karta kwalifikacyjna

RODO_do_kart