Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie informuje, że w dniu 16 lutego 2016r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Termin obowiązywania ustawy to 1 kwietnia 2016r. i od tego dnia będą przyjmowane wnioski o przyznanie w/w świadczenia. Świadczenie wychowawcze w wys. 500 zł będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wys. 800 zł lub 1200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, również na pierwsze dziecko.

Decyzje przyznające świadczenie wydawane będą pierwsze na okres od 01 kwietnia 2016r do 30 września 2017r czyli wnioski składać należy raz w roku.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało ze spłatą od miesiąca kwietnia 2016r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że  trwają obecnie prace związane z jak najlepszą organizacją obsługi świadczenia wychowawczego. Oczekujemy na druki wniosków, z chwilą  ich otrzymania będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej i wtedy zostaną udostępnione również na stronie OPS oraz najbliższych placówkach. Zostały ogłoszone nabory na stanowiska inspektora ds. świadczeń rodzinnych oraz do księgowości (ogł. dostępne są w BIP Ośrodka oraz BIP Urzędu Gminy).

WAŻNE!!!

KAŻDY WNIOSEK ZŁOŻONY DO 1 LIPCA 2016R BĘDZIE ROZPATRZONY ZE  SPŁATĄ OD KWIETNIA 2016R.W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM MIESZKAŃCÓW, INFORMUJEMY, ŻE NIE MA KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW W MIESIĄCU KWIETNIU PONIEWAŻ ZGODNIE Z USTAWĄ OŚRODEK W PIERWSZYM OKRESIE BĘDZIE MIAŁ TRZY MIESIĄCE NA WYDANIE DECYZJI ORAZ WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *