Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa “opasek bezpieczeństwa” dla mieszkańców Gminy suchy Las w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi monitoringu przez Centrum Teleopieki, finansowane z Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 z Funduszu przeciwdziałania “Covid-19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.