Korpus Wsparcia Seniorów-opaski bezpieczeństwa

Ośrodek Pomocy społecznej zaprasza Państwa do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa “Opasek bezpieczeństwa ” oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę monitoringu przez centrum teleopieki  dla mieszkańców gminy Suchy Las w wieku 65 lat i więcej. Finansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ‘Korpus Wsparcia Seniorów”-edycja 2022 . Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym znajdującym się poniżej.

Informacja dot. unieważnienia postępowania.