Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa “opasek bezpieczeństwa” dla mieszkańców Gminy suchy Las w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi monitoringu przez Centrum Teleopieki, finansowane z Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 z Funduszu przeciwdziałania “Covid-19

Korpus Wsparcia Seniorów-opaski bezpieczeństwa

Ośrodek Pomocy społecznej zaprasza Państwa do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa “Opasek bezpieczeństwa ” oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę monitoringu przez centrum teleopieki  dla mieszkańców gminy Suchy Las w wieku 65 lat i więcej. Finansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ‘Korpus Wsparcia Seniorów”-edycja 2022 . Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym znajdującym się poniżej.

Informacja dot. unieważnienia postępowania.