Spotkania tematyczne dla fundacji, stowarzyszeń, spółek non-profit i spółdzielni socjalnych

Szanowni Państwo,

załączamy harmonogram na styczeń z  harmonogramem spotkań dla  organizacji pozarządowych.. W harmonogramie jest także informacja odnośnie doradztw specjalistycznych.

W najbliższym czasie (spotkania dla NGO):

 

  1. Motywacja — 18.01.2018, godz. 16:00-18:00, siedziba WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29 Poznań
  2. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów oraz obowiązki sprawozdawcze dla nowo powstałych organizacji — 25.01.2018, godz. 10:00-15:00, siedziba WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29 Poznań

 

Więcej informacji o poszczególnych wydarzeniach oraz zapisy na nie dostępne są na stronie: www.wrk.org.pl